24 januar 2010

Vekst i Slow City

Kragerø skulle som "Slow City" absolutt fortsette å være en by i vekst. Men vekst har mange stadier og for en "Slow City" kunne vekst like gjerne bety "modning".
Kanskje skulle det innebære nettopp et oppgjør med forestillingen om evig økonomisk vekst som det eneste saliggjørende.

Modning kan bety at man tar en pause og spør om innbyggerne har det godt, om tiltakene virker og rekker fram, om alle blir hørt, om samfunnet kan bli mer tilgjengelig, om menneskene kan bli mer engasjert. Det kan bety at vi etterstreber å ha et godt liv sammen framfor å nå lengst mulig i rotteracet hver for oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar