10 mars 2007

Den farlige alderen

En virkelig utsatt tid i et radikalt menneskes liv er tiden da man etablerer seg. Man har påtatt seg gjeld og innser at det er herfra den skal betales. Men man har også fått seg dame og i bakgrunnen lurer drømmer om det gode liv; barn, hus, bil, båt. Handlingsrommet er med ett kraftig redusert men idealene er like sterke.

15 år etter er man gjerne fortsatt seg selv lik i egne øyne selv om man umerkelig har begynt å resonnere på en annen måte. Man forbinder fortsatt enkelte politiske holdninger med usunn samfunnsutvikling men er blind for eget bidrag i så måte. Arbeidsplass som føles trua, enebolig med gjeld til over pipa, unger som snart skal flytte ut, ekteskap som henger i en tynn tråd - alt slikt kommer i forgrunnen. Det er blitt noe liflig med politiske budskap som i rendyrket form sier: "Stem på oss så får du penger!"

Det finnes sikkert en utvei for lokalsykehuset denne valgperioden også.