21 mai 2009

Hva er penger?

Man tror man vet det, man har levd med dem hele livet og stort sett gjør de som man forventer av dem. Men det er bare dagliglivets bruk man kjenner.

Det er overfor påstander som at all produksjon i verden er knyttet til mindre enn 5% av verdens kapital at man begynner å undres: Siden penger representer verdier, hvilke verdier representerer da de øvrige 95 prosentene?

Penger er makt fordi penger gir kontroll over ressurser. Derfor er det ytterst interessant å vite hvem eier alle disse pengene. Kan det forståes slik at demokrati, arbeid oa bare er brød og sirkus og knapper og glansbilder, et bekvemmelig skalkesjul for noe  hvis egentlige substans er føydal pengemakt?

19 mai 2009

Om å bli tatt på alvor

Regler er til for å håndheves bare når det frie valg ikke fungerer og ting ikke retter seg bare ved at vi i det store og hele er anstendige mennesker. Ingen ting svekker det moralske motet mer enn ikke å bli regnet med.

14 mai 2009

Stilleben

Arbeidslivet er en drakt jeg har vært nødt til å gå med gjennom hele voksenlivet, en drakt som overhode ikke passer og som derfor har forkrøplet meg.