30 juni 2008

Stilleben

Det kirken gjør med sin egen kultur er å sette noe lavere over noe høyere. På den måten utbasunerer den at det er noe der den ikke har forstått.

Eller er det noe jeg ikke har forstått?