27 februar 2009

Pirater meg både her og der!


Det er ingen naturlov som sier at det er brukerne som er piratene. Eierne bruker sin eiermakt og omgår all rimelighet for å forfordele seg selv. Da får de krig.

Vil ikke de ha et tak så skal neimen ikke vi ha et gulv!

Jeg må i livet ha rett til å leve og skape ut fra det som er mitt ”indre miljø”. Med og uten vilje er jeg blitt påført disse produktene og de ER en del av mitt indre miljø!