08 august 2008

Stilleben

Fra Facebook

Apropos statens kontroll over vår seksualitet tenker jeg at vår tilslutning til offisiell norsk virkelighetsoppfatning forutsetter nå at vi blir vår egen naturs fiende!