30 desember 2009

Vi må normalisere arbeidslivet!

Jeg er blitt NAV-klient og tenker mye på arbeid. Tankene går omtrent slik:

Arbeidslivets normale funksjon er å skaffe til veie det vi trenger og ønsker oss i livet. Utviklingen har økt vår produktivitet og i dag dekkes alle våre rimelige behov av en liten del av arbeidsinnsatsen.

Men systemet forutsetter at vi holder produksjonen oppe og derfor legges enorme ressurser inn i å kondisjonere oss som stadig mer aktive og hjelpeløse konsumenter - bl a gjennom fremprovoserte økonomiske avhengighetsforhold og ved å korrumpere menneskers verdigrunnlag.

Dette burde vi ikke tolerere fordi det er en faktisk forbrytelse både mot miljøet og mot menneskeheten.