05 desember 2011

Refleks

Morgenens oppsiktsvekkende nyhet var "narkometere". Det hevdes at et langt større antall bilister kjører "i pille- og narkorus"  enn i alkoholpåvirket tilstand.
Det er verd å merke seg denne tendensiøse språkbruken ble foretrukket av den statlige radiokanalen Nrk P2 framfor mer saklig formulering som f eks "under påvirkning av sløvende legemidler eller narkotiske preparater".

Noen spesifikasjon av medikamenter ble ikke gitt, heller ikke ble det lagt frem noen statistikk. Sist jeg hørte fantes ingen faktabaserte forskningsresultater om dette, derimot indikasjoner på at cannabispåvirkning i snitt medførte noe sikrere kjøring.

Saken smaker veldig av den spesielle formen for narkoparanoia som kommer til uttrykk gjennom den norske narkotikapolitikken. Fra tid til annen legger man ellers merke til tilsvarende blomstrende språkbruk fra det ellers så saksorienterte byråkratiets side. Det kan virke som om det i særlig grad er bombastiske reaksjonære holdninger som kommer til uttrykk på denne måten.