21 mai 2009

Hva er penger?

Man tror man vet det, man har levd med dem hele livet og stort sett gjør de som man forventer av dem. Men det er bare dagliglivets bruk man kjenner.

Det er overfor påstander som at all produksjon i verden er knyttet til mindre enn 5% av verdens kapital at man begynner å undres: Siden penger representer verdier, hvilke verdier representerer da de øvrige 95 prosentene?

Penger er makt fordi penger gir kontroll over ressurser. Derfor er det ytterst interessant å vite hvem eier alle disse pengene. Kan det forståes slik at demokrati, arbeid oa bare er brød og sirkus og knapper og glansbilder, et bekvemmelig skalkesjul for noe  hvis egentlige substans er føydal pengemakt?