23 juni 2013

Refleksjon

Jeg skulle kaste et ark. Det var ikke så enkelt for på arket stod:
"Under dagens markedsliberalistiske system virker tilværelsen mer gjennomkontrollert enn noen gang før. "Frihetsfølelse" forutsetter tilsynelatende motstandsløs underkastelse under systemets premisser. De eneste som virker virkelig frie er markedskreftene selv."

Nå har jeg skrevet det her. Da kan jeg kaste arket. Spør meg selv hvorfor jeg må ta vare på det. En åpenbaring som vi sette alt på hue og bidra til systemets sammenbrudd? Samlemani?