02 januar 2014

Første bud

Å "tilrettelegge"presentasjonen av politiske standpunkt er, uansett grunn, i realiteten å føre sine tilhengere bak lyset. En slik handling avslører mistillit til dem man selv søker tillit hos. Ved å villede velgerne korrumperer man i praksis selve den demoktatiske prosessen .

Å representere et standpunkt forutsetter reservasjonsløs erklæring av dets innhold.