05 januar 2010

Sleipe transaksjoner

Da Oljefondet ble Statens Pensjonsfond Utland skjedde mer enn at man bare bestemte bruken av pengene. I utgangspunktet var Oljefondet alles eiendom, vi var alle likeverdige deleiere (Frp ville sogar dele ut utbyttet - den gangen ca 250 000 kr til hver).

Da vi fikk SPU ble pengene lagt inn under pensjonsordningen. Dermed skjedde en omfordeling som begunstiget høyere inntektsgrupper på bekostning av de lavere.

Dette er et eksempel på det enorme gapet som kan være mellom gode intensjoner og praktisk handling når det gjelder fattigdomsbekjempelse. Med en disponering som denne definerer lovverket en del av befolkningen som vinnere og en annen som tapere. Lovverket, slik det kommer til uttrykk gjennom pensjonistloven, er partisk.

For de utpekte taperne blir det vanskelig å forstå lovens relevans som rettesnor og bidrar til et distansert forhold til politisk retorikk om fattigdomsbekjempelse.

Stilleben

Jeg vil gjerne være en person som kunne vært et forbilde for meg selv.

Avatar


Jeg har nettopp sett Avatar og den gjorde inntrykk på mange plan.

Det ene er grafikken: hvem har kommet på å tenke en verden som dette?
Så tenker jeg på teknikken bak grafikken med tilnærmet ærefrykt: dette er virkeligheten i filmen!

Men først og fremst tenker jeg på historien: dette er min historie!