02 desember 2008

Smuler fra de rikes bord

Det slo meg at i ren darwinsk forstand kan den økonomiske elite kan betraktes som jordens utvalgte. De har lykkes i å komme til kjøttbeinet - og å holde på det. Det er virkelig mange som sloss om det beinet.

Det er et overtak de ikke kan fravristes: De er gjerne smartere enn oss – og definitivt mer skrupulløse - i politikk så vel som i næringsliv. Derfor har de også uforholdsvis stor makt, over ressurser så vel som over våre sinn.

Derfor finner vi oss i at 350 mennesker, ei lita grend, kan eie like mye som 2,5 milliarder andre.
Derfor kan en småby som Kragerø satse på en fremtid i tjeneste for dem som overtar vårt bo.