24 august 2007

Stilleben

Grensen for glede settes ved den gledendes evne til å la seg glede. Men den grensen er ikke endelig.