12 mai 2006

Stilleben

Man kan tenke slik: Sannhet om det åndelige i seg selv finnes ikke. Det åndelige er en egenskap ved menneskesinnet, forestillinger blir sannheter for mennesker nettopp fordi de befinner seg i menneskesinnet. Først gjennom sinnets kontakt med sansenes verden flyter det åndelige ut i den materielle verden.

Det åndelige har altså ikke nødvendigvis noen væren, dets vesen kan være kontinuerlig bliven.