05 desember 2011

Refleks

Morgenens oppsiktsvekkende nyhet var "narkometere". Det hevdes at et langt større antall bilister kjører "i pille- og narkorus"  enn i alkoholpåvirket tilstand.
Det er verd å merke seg denne tendensiøse språkbruken ble foretrukket av den statlige radiokanalen Nrk P2 framfor mer saklig formulering som f eks "under påvirkning av sløvende legemidler eller narkotiske preparater".

Noen spesifikasjon av medikamenter ble ikke gitt, heller ikke ble det lagt frem noen statistikk. Sist jeg hørte fantes ingen faktabaserte forskningsresultater om dette, derimot indikasjoner på at cannabispåvirkning i snitt medførte noe sikrere kjøring.

Saken smaker veldig av den spesielle formen for narkoparanoia som kommer til uttrykk gjennom den norske narkotikapolitikken. Fra tid til annen legger man ellers merke til tilsvarende blomstrende språkbruk fra det ellers så saksorienterte byråkratiets side. Det kan virke som om det i særlig grad er bombastiske reaksjonære holdninger som kommer til uttrykk på denne måten.

01 desember 2011

Feil bruk av bloggen?

Fra å være et nyttig og forholdsvis hyppig brukt sosialt redskap er denne bloggen fullstendig stoppet opp. Jeg tror at koblingen til facebook er noe av årsaken, når jeg vet at mange leser det jeg skriver kommer det noe pretensiøst over prosjektet, jeg blir kritisk på en måte som ikke tjener prosessen. Jeg tror at koblingen til fb ikke lenger fungerer og bra er det (vil man jo fort se).

 Fremover vil jeg at den skal bli mer som den var før: et uredigert tankespeil og ikke så mye et forum for meningsytringer. Jeg har ikke noe imot at de som ønsker det kan følge bloggen, men jeg vil ikke promotere den. Så får vi se om den kan vekkes til live igjen.

09 september 2011

14 februar 2011

Stilleben

Det er viktig å få med seg at man alltid, både som enkeltpersoner og som nasjon, kan avstå fra å opptre som drittsekker.