09 mars 2007

Kjekling på toppene

Striden mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen skal komme til noen slags konklusjon i dag. Tenker at det er en kamp som skjer på toppen av en "næringspyramide" hvor jeg selv befinner meg et sted i nærheten av bunnen.

i går oppdaget jeg til min forskrekkelse at jeg ikke har fått betalt strøm - ikke dekning på kontoen. Det begynner å demre for meg at jeg i realiteten ikke klarer meg økonomisk - jeg må stadig trå til med reserver som er langt fra utømmelige.

Det igjen betyr at jeg må sluse enda mer av min dyrebare livstid og energi inn på trivialiteter - skaffe gryn. Hvorfor må man spare på slikt - i verdens rikeste land?

La dem kjekle i sitt citadel.