08 januar 2013

"I can never be what I ought to be until you are what you ought to be"

Et utsagn av Martin Luther King som sier meg at virkeliggjørelsen av menneskehetens potensiale forutsetter fullverdige livsvilkår for alle. 
Et sant demokrati kan ikke fordele livsbetingelsene slik at vi blir vinnere og tapere her i livet. Demokratibegrepet blir da bare et skalkeskjul for flertallsopportunisme, i sin tur en glorifisert form for despoti. 
Ingen underlegger seg frivillig et system som gir dem selv rollen som tapere. 

På samme måte som ballspill kan erstatte vold som utløp for agressivitet må det gå an å skille kampen for å "lykkes" fra kampen for tilværelsen.