30 desember 2009

Vi må normalisere arbeidslivet!

Jeg er blitt NAV-klient og tenker mye på arbeid. Tankene går omtrent slik:

Arbeidslivets normale funksjon er å skaffe til veie det vi trenger og ønsker oss i livet. Utviklingen har økt vår produktivitet og i dag dekkes alle våre rimelige behov av en liten del av arbeidsinnsatsen.

Men systemet forutsetter at vi holder produksjonen oppe og derfor legges enorme ressurser inn i å kondisjonere oss som stadig mer aktive og hjelpeløse konsumenter - bl a gjennom fremprovoserte økonomiske avhengighetsforhold og ved å korrumpere menneskers verdigrunnlag.

Dette burde vi ikke tolerere fordi det er en faktisk forbrytelse både mot miljøet og mot menneskeheten.
  

29 desember 2009

Ordningen om autanasi

Dette er en formulering jeg kom frem til en gang jeg egentlig tenkte på noe annet; narkotikalovgivningens forhold til menneskets "iboende" rett til å utforske sitt eget erfaringspotensiale. Autanasi kom inn i bildet som et slags ytterpunkt for dette prinsippet.

Det kan ikke godt kalles "Loven om…" ettersom det nettopp dreier seg om lovens grenser, erkjennelsen av at det finnes områder i et menneskes liv hvor loven ikke har forutsetninger for å være av avgjørende betydning.