07 mars 2010

NAV

Ordningen ser ut til å fungere strålende for middelklassen men har ikke blikk for fattigdommens vesen eller øyne for de fattiges behov.