30 desember 2009

Vi må normalisere arbeidslivet!

Jeg er blitt NAV-klient og tenker mye på arbeid. Tankene går omtrent slik:

Arbeidslivets normale funksjon er å skaffe til veie det vi trenger og ønsker oss i livet. Utviklingen har økt vår produktivitet og i dag dekkes alle våre rimelige behov av en liten del av arbeidsinnsatsen.

Men systemet forutsetter at vi holder produksjonen oppe og derfor legges enorme ressurser inn i å kondisjonere oss som stadig mer aktive og hjelpeløse konsumenter - bl a gjennom fremprovoserte økonomiske avhengighetsforhold og ved å korrumpere menneskers verdigrunnlag.

Dette burde vi ikke tolerere fordi det er en faktisk forbrytelse både mot miljøet og mot menneskeheten.
  

29 desember 2009

Ordningen om autanasi

Dette er en formulering jeg kom frem til en gang jeg egentlig tenkte på noe annet; narkotikalovgivningens forhold til menneskets "iboende" rett til å utforske sitt eget erfaringspotensiale. Autanasi kom inn i bildet som et slags ytterpunkt for dette prinsippet.

Det kan ikke godt kalles "Loven om…" ettersom det nettopp dreier seg om lovens grenser, erkjennelsen av at det finnes områder i et menneskes liv hvor loven ikke har forutsetninger for å være av avgjørende betydning.

21 november 2009

Tragedy of the commons

”Environmental problems are difficult to solve because Earth is a ”public good”. Even though we would all be better of if everybody reduced their environmental impact it is not in anyone’s individual interest to do so. This leads to the famous ”tragedy of the commons”, in which public resources are overexploited and everyone suffers.”
NS 141109 s28

17 november 2009

Stilleben

Tidligere trodde jeg at lovgivningen bygde på alminnelig moral og rettsoppfatning.
Nå virker det mer som om lovgivningen definerer alminnelig moral og rettsoppfatning.

Nytt kapittel i norsk rettshistorie?

21 mai 2009

Hva er penger?

Man tror man vet det, man har levd med dem hele livet og stort sett gjør de som man forventer av dem. Men det er bare dagliglivets bruk man kjenner.

Det er overfor påstander som at all produksjon i verden er knyttet til mindre enn 5% av verdens kapital at man begynner å undres: Siden penger representer verdier, hvilke verdier representerer da de øvrige 95 prosentene?

Penger er makt fordi penger gir kontroll over ressurser. Derfor er det ytterst interessant å vite hvem eier alle disse pengene. Kan det forståes slik at demokrati, arbeid oa bare er brød og sirkus og knapper og glansbilder, et bekvemmelig skalkesjul for noe  hvis egentlige substans er føydal pengemakt?

19 mai 2009

Om å bli tatt på alvor

Regler er til for å håndheves bare når det frie valg ikke fungerer og ting ikke retter seg bare ved at vi i det store og hele er anstendige mennesker. Ingen ting svekker det moralske motet mer enn ikke å bli regnet med.

14 mai 2009

Stilleben

Arbeidslivet er en drakt jeg har vært nødt til å gå med gjennom hele voksenlivet, en drakt som overhode ikke passer og som derfor har forkrøplet meg.

27 februar 2009

Pirater meg både her og der!


Det er ingen naturlov som sier at det er brukerne som er piratene. Eierne bruker sin eiermakt og omgår all rimelighet for å forfordele seg selv. Da får de krig.

Vil ikke de ha et tak så skal neimen ikke vi ha et gulv!

Jeg må i livet ha rett til å leve og skape ut fra det som er mitt ”indre miljø”. Med og uten vilje er jeg blitt påført disse produktene og de ER en del av mitt indre miljø!