30 juni 2008

Stilleben

Det kirken gjør med sin egen kultur er å sette noe lavere over noe høyere. På den måten utbasunerer den at det er noe der den ikke har forstått.

Eller er det noe jeg ikke har forstått?


26 juni 2008

The teory of everything

Hadde den morsomme tanken at ”The teory of everything” like vel kan være ganske enkel – bare at den ikke lar seg beskrive innen det fysiske univers’ kontekst.

25 juni 2008

Materialistens dillemma

Jeg antar at det i oss som vurderer materialismen som en gangbar vei er det samme som også har tilgang på det man en gang pleide å kalle ånd og sjel.

Fordi observatøren selv ikke er mer disponert for den materielle erfaring enn for de andre typer erfaringer som hører med til det å være menneske får han et valg: Enten utforske til bunns den delen av erfaringen som har vist seg mulig å utforske eller la sitt liv og sin tenkning forbli utenfor kunnskapen.

15 juni 2008

Stilleben

En gjennomført forbruker er en person som bygger opp et selvbilde ved stadig å tilføre seg selv utenfra.