17 november 2009

Stilleben

Tidligere trodde jeg at lovgivningen bygde på alminnelig moral og rettsoppfatning.
Nå virker det mer som om lovgivningen definerer alminnelig moral og rettsoppfatning.

Nytt kapittel i norsk rettshistorie?