08 januar 2013

"I can never be what I ought to be until you are what you ought to be"

Et utsagn av Martin Luther King som sier meg at virkeliggjørelsen av menneskehetens potensiale forutsetter fullverdige livsvilkår for alle. 
Et sant demokrati kan ikke fordele livsbetingelsene slik at vi blir vinnere og tapere her i livet. Demokratibegrepet blir da bare et skalkeskjul for flertallsopportunisme, i sin tur en glorifisert form for despoti. 
Ingen underlegger seg frivillig et system som gir dem selv rollen som tapere. 

På samme måte som ballspill kan erstatte vold som utløp for agressivitet må det gå an å skille kampen for å "lykkes" fra kampen for tilværelsen.

1 kommentar:

  1. I like this quote it is really inspirational where can people motivated and put confidence in their selves ,well right now i am organizer of an party venue in Finland and some i am loosing my self because of stress and good thing to read a quote which motivate me again.

    SvarSlett