19 mai 2009

Om å bli tatt på alvor

Regler er til for å håndheves bare når det frie valg ikke fungerer og ting ikke retter seg bare ved at vi i det store og hele er anstendige mennesker. Ingen ting svekker det moralske motet mer enn ikke å bli regnet med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar