19 september 2006

Det utvidede kulturskolebegrep

 Kulturskolen er en slumrende kjempe hvis potensiale ingen ser ut til å verdsette. På bakgrunn av en veldokumentert nasjonal kunnskapskrise er det veldig vanskelig å forstå.
Tilsvarende vanskelig er det å forstå det snevre kulturbegrepet den nåværende kulturskolen forholder seg til. Hvorfor ferdighet/følelse og ikke ferdighet/tanke? Er det noe som har løftet frem vår kultur så er det da anvendt tanke?
Kulturskolens styrke er muligheten til å underbygge individuell entusiasme. Ingen nasjonal standard skulle sette grenser for formidlingen, elevens interesse og kunnskapstørst skulle være eneste fokus.


Den utvidede kulturskoles fagplan kan se slik ut:
Kunstfag: Musikk, tegning/maling, dans, teater, regi
Humaniora: Skrivefag, historie, filosofi
Håndverksfag: Instrumentbygging, vev, grafikk
Realfag: Astronomi, geologi, elektronikk, matematikk
Media/informasjon: Radio, journalistikk, data, musikkproduksjon, teater- og filmproduksjon


Inspirasjon krever mer enn gjentakelse, interesse forutsetter også selvstendig tenkning. Forskning appellerer bl a til redelighet, ydmykhet og pågangsmot. Det er ingen grunn til at ti – tolvåringer ikke skulle ha begreper om forskning og anvendt viten. Heller ingen grunn til å la vær å bruke deres resultater f eks lokalpolitisk.
Mitt kulturhus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar